Samarbeid med WWF

Siden 2008 har Marine Harvest samarbeidet med WWF-Norge. Sammen skal vi arbeide for å redusere miljøpåvirkningen, eller det økologiske fotavtrykket, fra fiskeoppdrett.

Marine Harvests mål er å produsere trygg, sunn og bærekraftig fisk idag og i  fremtiden. Miljø er derfor en fellesnevner i alle våre aktiviteter. 

Dialog med WWF
Vi har over flere år hatt dialog med WWF med fokus på viktige miljøutfordringer. Samarbeidsavtalen med WWF-Norge er et viktig ledd i arbeidet med å øke den kunnskapsbaserte forståelsen av fiskeoppdrett.

WWF-Norge og Marine Harvest har følgende mål for samarbeidet: 

  • Sikre biologisk mangfold i havet og i ferskvann.
  • Redusere økologisk fotavtrykk og miljøpåvirkning fra Marine Harvests aktiviteter
  • Redusere klimautslipp fra Marine Harvests virksomhet