Norges største oppdrettsselskap

Marine Harvest Norway har virksomhet langs hele norskekysten fra Agder til Nordland og driver i hele verdikjeden fra stamfisk, rogn, matfisk, foredling og distribusjon til salg. Hovedkontoret ligger i Bergen og selskapet er en del av konsernet Marine Harvest ASA som har virksomhet i 23 land og er notert på børsen i Oslo (OSE) og New York (NYSE). 

Marine Harvest Norway er Norges største oppdrettsselskap. Mesteparten av laksen eksporteres til Europa, USA og Asia.