Hopp til hovednavigasjon Hopp til hovedinnhold

Vil bruke laser til å bli kvitt lakselus

(03.02.12) Den norske teknologibedriften Beck Engineering utvikler verdens første system for såkalt optisk avlusing som skal ta knekken på lakselus. Marine Harvest deltar sammen med SalMar og Lerøy Seafood Group i prosjektet.

Første fase av prosjektet ble gjennomført i 2011, der også Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond har bidratt med finansiering.  Gjennom forsøk har man klart å “skyte” bort lus på laksen med laser.

Nå, etter at «proof of concept» er demonstrert, står storskalaforsøk for tur. Frem mot sommeren skal det filmes og dokumenteres fra merdene, for deretter å prøve ut en testenhet med laser som skal uskadeliggjøre lus i vanlige oppdrettsmerder.   I sommer og høst skal prosjektet se nærmere på laksens helse og velferd før, under og etter behandling med laser. 

- Basert på innledende forsøk har vi ingen indikasjoner på at fisken tar skade av laseren, men det er en forutsetning å få det grundig dokumentert før vi går videre med dette, sier leder i prosjektets styringsgruppe, Harald Sveier fra Lerøy Seafood Group.

Metoden har fått navnet optisk avlusing. Det er en ikke-medikamentell og miljøvennlig metode. Utstyret består av kamerasyn, linser, filter, belysning, programvare og laser. Det er utviklet et styrings- og kontrollsystem som kjenner igjen lakselusa på fisken, og sikrer at det er kun lusa som blir truffet med laseren.

Målet er å utvikle utstyr som hele oppdrettsnæringa kan bruke industrielt til avlusing. I denne fasen er det satt av 22,5 millioner kroner til prosjektet, inkludert støtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn, og samarbeidet er organisert gjennom en IFU-kontrakt. Dette er et forsknings- og utviklingsløp som skal vare frem til våren 2013.

Oppdrettsselskapene deltar i forskningsprosjekter på flere fronter for å knekke lusekoden. Optisk avlusing kan komme til å spille en viktig rolle i å få lakselusa til livs. Prosjektet har åpenbart en viss fallhøyde, siden høyteknologisk utstyr skal utvikles og tilpasses bruk på røffe oppdrettslokaliteter. Men potensiell gevinst, en bærekraftig og effektiv lusebehandling, gjør at vi ønsker å satse på dette.

Publisert: 14 feb 2012