Hopp til hovednavigasjon Hopp til hovedinnhold

Satser mer på leppefisk

Leppefisk er et viktig redskap i bekjempelsen av lakselus. Sommeren 2010 utvidet Marine Harvest Norway satsingen på leppefisk ved å gå inn som medeier i det nyoppstartede oppdrettsselskapet Nordland Leppefisk.  Målet er på sikt å kunne produsere 1,5 millioner leppefisk i året.

Nordland Leppefisk er etablert i et tidligere smoltanlegg for torsk på Lovund i Nordland. Målsettingen for de neste 3 årene er å kunne produsere leppefisk kommersielt.  Etter de første 3 årene er målet å produsere inntil 1,5 millioner leppefisk i året. Disse skal bidra til å avluse laksen som svømmer i merdene til eierselskapene.

Utfordrende oppstart
Det ble i løpet av sommeren 2010 tatt inn stamfisk av både berggylt og bergnebb. Styreleder i Nordland Leppefisk og produksjonssjef i Marine Harvest Norway Region Nord, Charles Høstlund, forteller: - Klekkingen var svært vellykket, men dessverre har overlevelsen av larvene vært lav. I dag er det kun fisk som skal brukes som stamfisk som er i anlegget.

Høstlund understreker videre: - Det er fri flyt av kunnskap mellom Nordland Leppefisk og Marine Harvest Labrus for å utnytte den kompetansen som allerede finnes på oppdrett av leppefisk i selskapet.

Oppdrett til eget bruk
Nordland Leppefisk AS skal skal utelukkende drive med oppdrett av leppefisk til lakseoppdrettere. Med 24 % av aksjene har  Marine Harvest Norway en sentral posisjon i selskapet. Andre medeiere inkluderer Nova Sea, Bjørøya Fiskeoppdrett, Vikna Sjøfarm, Sinkaberg Hansen og Midt-Norsk Havbruk.

Totalt skal medeierne investere rundt 15 millioner over de neste 3 årene, i tillegg til at man håper på en offentlig andel på 30-40%.  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge har allerede bekreftet sin støtte til prosjektet.

Publisert: 01 des 2011

Mer om Nordland Leppefisk AS