Hopp til hovednavigasjon Hopp til hovedinnhold

Hvordan vi jobber med bærekraft

I Marine Havest Norway AS er vi opptatt av å jobbe langsiktig og målrettet med å skape en mer bærekraftig virksomhet.

Vi ønsker å være åpne og ærlige om dette arbeidet, og utarbeider årlige rapporter som beskriver våre utfordringer, målsettinger og resultater.

Vi er overbeviste om at det ikke eksisterer noen langsiktige motsetninger mellom det å oppnå makismal verdiskaping og samtidig drive en bærekraftig virksomhet, både fra et samfunnsmessig, miljømessig og lønnsomhetsmessig perspektiv. Målet om å drive på en stadig mer bærekraftig måte er dypt forankret i alle deler av vår virksomhet, og har etter hvert blitt en viktig del av selskapets kultur.

Du kan lese mer om vårt arbeid i våre bærekraftsrapporter.

Publisert: 08 sep 2010