Hopp til hovednavigasjon Hopp til hovedinnhold

OPPDATERING ETTER UTLØPET AV Q1 2010

Return to press releases

Slaktevolumer:

Slaktevolumene er oppgitt i sløyd vekt (HOG) ekvivalenter.

 

Slaktevolumer Q1 2010 (2):  
Norway:    50 tusen tonn
Chile (1)      1 tusen tonn
Canada      11 tusen tonn
Scotland    7 tusen tonn
Other          4 tusen tonn
Totalt       73 tusen tonn

 

Noter:
(1)   Solgte volumer for Chile
(2)   Tallene inkluderer kun volumer for laksearter

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene for Q4 2009, estimerte Marine Harvest et totalt slaktevolum på 66 tusen tonn (HOG) for Q1 2010.

Ytterligere informasjon:
Operasjonell EBIT per kg for Marine Harvest Norway var ca NOK 8,5 i Q1 2010. Operasjonell EBIT for konsernet var ca NOK 600 millioner i samme periode.

Marine Harvest vil offentliggjøre Q1 2010 resultatene 5. mai kl 0700 CET.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jørgen K Andersen (CFO) +47 951 43 854
Henrik Heiberg (Finansdirektør) +47 917 47 724


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Published date: 15 Apr 2010