Hopp til hovednavigasjon Hopp til hovedinnhold

Strategisk fremrykning for Pan Fish Group

Return to press releases
Pan Fish har signert avtale om overtagelse av de resterende 66.66% av aksjene Kritsen Holding. Etter dette aksjekjøpet vil Pan Fish eie 100% av Kritsen konsernet.
 
 • Kritsen konsernet, som består av produksjonsanleggene Kritsen Landivisiau, Kritsen Châteaulin og Kritsen Pontivy, er en av de ledende videreforedlingsbedriftene for laks i Europa, med solide markedsposisjoner i blant annet Frankrike og Italia.
 •  
 • Kritsen har en omfattende produktportefølje av røkelaks og andre sjømat delikatesser. Selskapet arbeider under eget varemerke (KRITSEN) samt gjennom kundenes egne merker, og har en solid posisjon både i retail- og restaurant/catering segmentet i sine markedsområder.
 •  
 • Kristen konsernets omsetning for 2005 forventes å bli i området NOK 445 millioner, som er en kraftig økning i forhold til 2004. Driftsresultatet (EBIT) forventes å bli svakt negativt for driftsselskapene i Frankrike på grunn av høye råvarepriser. EBIT på holding nivå forventes å bli negativt med i området NOK 10 millioner på grunn av høye avskrivninger. Sammenlignbart driftsresultat på holdingnivå i 2004 var positivt med NOK 11 millioner.
 •  
 • Egenkapitalen pr 31.12.2004 var NOK 58 millioner. Pan Fish har betalt NOK 20 millioner for 66.66% av aksjene i Kritsen konsernet. Selskapet hadde en gjeld pr november 2005 på NOK 120 millioner.
 •  
  Videre har Pan Fish inngått avtale med de øvrige aksjonærene i et av Norges ledende selskaper for eksport av sjømat, Aalesundfisk AS, om å gå inn med NOK 9,75 millioner i en emisjon i selskapet. Pan Fish hadde etter oppkjøpet av Aqua Farms en eierandel på 27,4% i Aalesundfisk, etter emisjonen vil Pan Fish eie  44,2% av de utestående aksjene i selskapet.
   
 • Aalesundfisk fremstår etter emisjonen med en solid balanse og vil ha et strengt fokus på det globale retailsegmentet samt utvalgte nisjesegmenter. Aalesundfisk har gjennom en rekke år vært regnet som en av Norges absolutt fremste kvalitetsmarkedsførere av Norsk Laks. Gjennom sin evne til å etablere langsiktige kunderelasjoner og effektiv drift har selskapet tilbydd sine leverandører gode betingelser og stabile avsetningsmuligheter.
 •  
 • Aalesundfisk vil gjennom sin vellykkede strategi utfylle Pan Fish sin egen distribusjonsstrategi og bidra til en bredere og verdiskapende distribusjon av den økte produksjonen som Pan Fish får i 2006 og i årene fremover. Samtidig vil Aalesundfisk fortsatt fremstå som en attraktiv markedsfører for de øvrige eierne samt andre uavhengige oppdrettselskaper i Norge, Skottland og Chile.
 •  
 • Aalesundfisk vil i 2005 få en omsetning i størrelsesorden NOK 740 millioner. Resultatet er ikke klart, men vil være preget av at selskapets styre, i forkant av emisjonen mot Pan Fish, har besluttet å gjennomføre en omfattende opprydding i balansen av engasjementer som ikke er knyttet til selskapets fremtidige fokus; markedsføring av laks og hvitfisk mot avanserte og krevende kunder.
 •  
  Kritsen konsernet og Aalesundfisk vil sammen med Pan Fish France utgjøre ryggraden i en ny videreforedlingsdivisjon i Pan Fish. Divisjonen blir opprettet med effekt fra 1. januar 2006. Omsetningen på 100% basis for de tre selskapene som inngår i den nye divisjonen vil i 2005 utgjøre ca NOK 1,5 milliarder.
   
  Gjennom eierskapet i Kritsen og Pan Fish France vil Pan Fish være en av Europas største videreforedlere av laks rettet direkte mot konsument.   
   
   
  For ytterligere informasjon kontakt:
  Konsernsjef Atle Eide, +47 911 52 977
      

  Atle Eide
  Konsernsjef
  Pan Fish ASA


  Published date: 03 Dec 2007