Hopp til hovednavigasjon Hopp til hovedinnhold

Miljøvennlig og effektiv avlusing

Et miljøvennlig og effektivt behandlingsalternativ til de tradisjonelle avlusingsmidlene er etablert. Intensiv testing av et nytt avlusingsmiddel viser at peroksid gir over 90 prosent effekt på bevegelig og kjønnsmoden lus.

Marine Harvest har sammen med Aqua Pharma, brønnbåtrederiet Sølvtrans og peroksidprodusenten Solvay testet ut det nye avlusingsmiddelet InteroxParamove, som nå er klart for kommersiell bruk.

Prosjektet en milepæl
Hydrogenperoksid har vært benyttet på 90-tallet, men da i mye mindre skala. En milepæl er passert når dette er reetablert som et fullverdig alternativ i dagens skala. Utfordringen ligger i å få til effektiv innblanding av hydrogenperoksid samtidig som man har  god nok kontroll på oksygenmetningen. For å få maksimal effekt, må fisken eksponeres i 30 minutter.

Peroksid kan bli svært viktig for å bryte resistensmønsteret i områder hvor tradisjonelle lusemidler har fått svekket effekt.

Fisken eksponeres ved at den løftes ut av merden og over i en brønnbåt, der behandlingen med avlusingsmiddelet foregår. Når fisken er ferdig behandlet, slippes den ut igjen i merden. Det forekommer ingen utslipp av medikamenter i sjøen.

1 000 tonn per døgn
Per i dag har man nådd en behandlingskapasitet på rundt 1 000 tonn per døgn, men ifølge daglig leder i Sølvtrans Ole-Petter Brandal, ser en mulighet for å øke dette ved ytterligere optimalisering av prosjektet.

Aqua Pharma, som har agenturet på bruk av inndoseringssystemet, og Sølvtrans vil nå sammen med Marine Harvest lage en egen sertifiseringsprotokoll som gjør at konseptet kan benyttes på flere brønnbåter så raskt og sikkert som mulig. Denne protokollen vil bli tilgjengelig for hele næringen.

Faktaboks milepæler i lakselushåndtering

  • Biologisk kontroll av leppefisk utviklet tidlig på 1990-tallet (P. Kvenseth med flere)
  • Nasjonale og regionale handlingsplaner mot lakselus introdusert i Norge (1996)
  • Utvikling av mer effektive avlusingsmidler
  • Etablering av det første Fiskehelsenettverket i Norge, med lusekontroll som primærfokus (2003)
  • Etablering av www.lusedata.no i Norge, et bidrag til full åpenhet om statusen på lakselus (2005)
  • Kilde: Marine Harvest

Published date: 22 Dec 2009